Šta svaki proizvođač treba da zna o CE znaku

Često postoji nedoumica šta oznaka CE znači. Obično se misli da je to oznaka proizvoda visokog kvaliteta. Međutim, CE znak nije oznaka kvaliteta, niti garancija da je proizvod visokog kvaliteta. CE znak postavljen na proizvodu označava da proizvod zadovoljava bitne zahtjeve u pogledu bezbjednosti i zdravlja korisnika, zahtjeve zaštite imovine i zaštite životne sredine. CE znak, takođe, nije komercijalna oznaka i ne označava porijeklo proizvoda.

CE znak je garancija da je proizvod usklađen sa svim bitnim zahtjevima evropskih direktiva Novog pristupa koje se na njega odnose i da je sprovedena ocjena usklađenosti kojom se dokazuje ispunjenost bitnih zahtjeva. Jedan CE znak na proizvodu označava da je proizvod usaglašen sa svim bitnim zahtevima svih direktiva koje se primenjuju na taj proizvod.

Proizvođač samostalno postavlja CE znak na proizvod, ali tek poslije okončanja postupka ocjene usklađenosti i izrade EU deklaracije o usklađenosti, koja je osnovni dokument koji prati proizvod sa CE znakom na jedinstvenom tržištu EU.

CE znak se mora postaviti na sve nove proizvode (na koje se odnosi bar jedna direktiva novog pristupa) proizvedene u Evropskoj uniji ili trećim zemljama, polovne proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja i proizvode koji se već nalaze na jedinstvenom tržištu, ali su znatno modifikovani, tako da se mogu smatrati novim proizvodima. U zavisnosti od prirode proizvoda, CE znak se može postaviti na sam proizvod, njegovu natpisnu pločicu sa podacima, pakovanje (ambalažu) ili prateću dokumentaciju.

Za šta je proizvođač odgovoran kada postavi CE znak na proizvod

Proizvođač je lice (fizičko ili pravno) koje je odgovorno za konstruisanje i proizvodnju proizvoda. Da bi na proizvodu imao CE znak, proizvođač ne mora da se nalazi na teritoriji Evropske unije. Dakle, proizvođači izvan EU mogu na svoj proizvod postaviti CE znak ukoliko su sproveli potrebnu proceduru, bez obzira na to što se ne nalaze na teritoriji Evropske unije.

Stavljanjem CE znaka na proizvod, proizvođač mora garantovati da je proizvod projektovan, proizveden i usklađen sa svim bitnim zahtjevima svih direktiva Novog pristupa koje se primjenjuju na predmetni proizvod. Proizvođač može koristiti gotove proizvode, dijelove ili komponente za proizvodnju finalnog proizvoda, ali on uvek mora zadržati odgovornost za proizvod. Zbog svega navedenog, proizvođačima se preporučuje da nabavljaju komponente i dijelove od provjerenih isporučilaca, koji imaju sve potrebne certifikate, ateste, CE znak ili rezultate ispitivanja iz akreditovanih laboratorija za robu koju isporučuju.