O STANDARDU

Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane predstavlja rješenje za objedinjavanje svih standarda za osiguranje bezbjednosti hrane koji su trenutno priznati. ISO 22000 uključuje sve zahtjeve HACCP (Hazard – Opasnost, Analysis – Analiza, Critical – Kritičnih, Control – Kontrola, Point – Tačka) sistema po Codex Alimentariusu, a pored toga još i pravila dobre poslovne i dobre higijenske prakse, praćenja i označavanja hrane. Standard se koristi u svim karikama lanca hrane, a zahtjeva da svi rizici za koje se može očekivati da se dogode u prehrambenom lancu, uključujući i opasnosti koje mogu biti povezane sa vrstom procesa i objekata koji se koriste, budu identifikovani i procijenjeni.

Prepoznavanje uloge organizacije i njene pozicije u okviru lanca ishrane je od suštinske važnosti da se osigura efikasna interaktivna komunikacija u lancu, u cilju da krajnji potrošač dobije bezbjedan prehrambeni proizvod. Komunikacija sa klijentima i snabdjevačima oko identifikovanih opasnosti i kontrolnih mjera je od velike pomoći u razjašnjavanju zahtjeva kupaca i dobavljača. Tako se obezbjeđuju sredstva za utvrđivanje i dokumentovanje razloga zašto neke identifikovane opasnosti moraju da budu kontrolisane od strane neke posebne organizacije i zašto druge ne trebaju.

Analiza opasnosti je ključ efikasnog sistema upravljanja bezbjednošću hrane, jer sprovođenje analize rizika pomaže u organizovanju znanja potrebnih da se uspostavi efikasan spoj kontrolnih mjera. Tokom analize rizika, organizacija određuje strategiju koja će se koristiti kako bi se obezbjedila kontrola opasnosti kombinujući potrebne programe i HACCP plan.

Međunarodni standard ISO 22000 određuje zahtjeve za sistem menadžmenta bezbjednošću hrane koji podrazumeva:

 • interaktivnu komunikaciju
 • sistem za upravljanje
 • potrebne programe
 • HACCP principe.

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Najefikasniji sigurnosni sistemi hrane su uspostavljeni, rade i ažuriraju se u okviru strukturiranog sistema upravljanja i inkorporirani su u ukupnim aktivnostima upravljanja organizacije. Ovo obezbjeđuje maksimalnu korist za organizaciju i zainteresovane strane:

 • kontrola proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane;
 • obezbjeđeno najbolje uvjerenje o zdravstvenoj bezbjednosti hrane;
 • poboljšanje internih procesa;
 • povećano povjerenje potrošača;
 • kontrola procesa;
 • kompetetivna prednost u odnosu na konkurenciju;
 • delegiranje odgovornosti do neposrednih izvršilaca;
 • povećanje potencijala zaposlenih kroz stalne obuke i učenje;
 • veća odgovornost i svijest zaposlenih o kvalitetu;
 • razvijanje svijesti zaposlenih o higijeni;
 • povećanje zadovoljstva kupaca i veće povjerenje u ustanovu;
 • verifikacija vaše dobre poslovne i higijenske prakse;
 • sljedljivost proizvoda;
 • jasno utvrđivanje odgovornosti za zdravstveno nebezbjedan proizvod u lancu proizvođač-maloprodaja-kupac;
 • zaštita i poboljšanje proizvoda i originalne marke;
 • usaglašenost sa zakonskim i tržišnim zahtjevima.