O STANDARDU

Sistem menadžmenta životnom sredinom je međunarodni standard koji specificira zahtjeve za efektivno i efikasno upravljanje rizicima značajnih sa ekoloških aspekata životne sredine. Ovaj standard predstavlja generički standard za sisteme menadžmenta, što podrazumijeva da se može primjeniti na sve organizacije:

 • bez obzira na njihovu veličinu
 • bez obzira na njihovu djelatnost
 • bez obzira na sektor u kojem posluju.

Implementacija može da se odnosi na čitavu organizaciju, jedan njen dio ili jedan proces što zavisi od izbora organizacije.

Primjenom standarda ISO 14001 smanjuju se rizici od eventualnih kazni zbog kršenja zahtjeva zakona i drugih propisa, poboljšava se efikasnost organizacije, što dovodi do smanjenja njenih negativnih uticaja na životnu sredinu i ublažavanje potencijalnog štetnog efekta stanja životne sredine na organizaciju. Usklađivanjem poslovanja sa zahtjevima ovog standarda stalno se poboljšava uticaj koje poslovne aktivnosti, proizvodi i usluge imaju na životnu sredinu, sprovođenjem odgovarajućih programa za realizaciju opštih i posebnih ciljeva. Od organizacije se očekuje da, primjenom zahtjeva ovog standarda:

 • uspostavi odgovarajuću politiku zaštite životne sredine;
 • identifikuje ekološke aspekte uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga a u smislu utvrđivanja uticaja tih aspekata na životnu sredinu;
 • utvrdi zakonske i druge zahtjeve od strane šire zajednice i svojih klijenata, na koje se organizacija obavezala;
 • utvrdi prioritete i postavi odgovarajuće opšte i pojedinačne ciljeve;
 • uspostavi strategiju i programe za sprovođenje politike zaštite životne sredine kroz sprovođenje opštih i pojedinačnih ciljeva;
 • osigura usaglašenost implementiranog sistema menadžmenta zaštite životne sredine sa uspostavljenom politikom zaštite životne sredine;
 • kontinuirano poboljšava svoj sistem menadžmenta zaštite životne sredine kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanje preventivnih i korektivnih mjera i sprovođenje internih i eksternih provjera;
 • bude u mogućnosti da se prilagodi promjenama u okruženju, incidentnim i akcidentnim situacijama.

Sertifikacijom menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001 povećava se povjerenje zainteresovanih strana u poslovanje organizacije i njen odnos prema životnoj sredini i otvaraju se nove mogućnosti na tržištima gdje je važna ekološka proizvodnja.

Namjena

Standard ISO 14001 je prvenstveno razvijen da pomogne organizacijama u smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu. Pored poboljšanja ispunjavanja ekoloških standarda, organizacije mogu dobiti i niz ekonomskih koristi, uključujući visok stepen usklađivanja sa zakonskim zahtjevima.

Poboljšanja koja organizacije mogu da očekuju od ISO 14001 uključuju i:

 • smanjenje troškova (bolje korišćenje energije i materijala, pažljivo biranje sirovina, upravljanjem otpadom-kontrolisana reciklaža otpada, izborom adekvatne opreme);
 • pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine;
 • smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu;
 • razvijanje i podizanje ekološke svijesti zaposlenih;
 • poboljšavanje kvaliteta;
 • sposobnost adekvatnog odgovora na ekološke incidente;
 • proaktivno i preventivno djelovanje na spriječavanju pojava ekoloških rizika;
 • aktivan doprinos zaštiti zdravlja i bezbjednosti zaposlenih i šire zajednice;
 • povećanje korporativnog imidža organizacije;
 • unaprijeđivanje odnosa sa nadležnim inspekcijskim organima;
 • izbjegavanje isticanja odštetnih zahtjeva usljed izazivanja ekoloških incidenata;
 • stvaranje okvira za stalno unaprijeđenje procesa;
 • stvaranje okvira za dugoročno interesno povezivanje;
 • adekvatan izbor novih tehnologija;
 • podizanje imidža na domaćem i ino-tržištu;
 • pridobijanje klijenata sa razvijenom ekološkom sviješću.