O STANDARDU

Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija dio je ukupnog sistema organizacije projektovan po zahtjevima standarda ISO/IEC 27001 koji ima za cilj da uspostavi, implementira, djeluje, nadgleda, pregleda, održava i unaprijeđuje bezbjednost informacija uzimajući u obzir sve bezbjednosne rizike po poslovanje organizacije.

ISO/IEC 27001 pokriva sljedeća područja:

 • analiza i upravljanje rizikom;
 • politika bezbjednosti;
 • bezbjednost organizacije;
 • klasifikacija i upravljanje imovinom;
 • politika bezbjednosti u upravljanju ljudskim resursima;
 • fizička i informatička bezbjednost imovine i okruženja organizacije;
 • upravljanje komunikacijama i operativom;
 • kontrola pristupa;
 • razvoj i održavanje ISMS-a;
 • upravljanje incidentima;
 • upravljanje kontinuitetom poslovanja kroz poboljšanja;
 • usaglašenost sa zakonskim propisima.

Ovaj standard nastao je kao rezultat potrebe definisanja međunarodno prihvaćenih normi, koji će svojim zahtjevima definisati okvir formiranja sveobuhvatnog sistema zaštite i ciljeve njegovog djelovanja kako bi se na efektivan i efikasan način upravljalo bezbjednošću informacija. Ovaj standard svojim zahtjevima definiše četiri glavna područja sistema zaštite informacija:

 • sistem menadžmenta bezbjednošću informacija
 • odgovornost rukovodstva
 • ocjena rukovodstva
 • unaprijeđenje sistem menadžmenta bezbjednošću informacija.

KORIST OD SERTIFIKACIJE

Prednosti implementacije i sertifikacije ISO 27001:

 • just-in-time efekat – prava informacija, na pravo mjesto, u pravo vrijeme;
 • zaštita i očuvanje kompanijskog know-how;
 • povećanje efektivnosti i efikasnosti informacionog sistema;
 • povećanje poslovnog kredibiliteta i povjerenja od strane klijenata i partnera;
 • prodor na zahtjevno međunarodno tržište;
 • mogućnost dugoročnog interesnog umrežavanja sa drugim kompanijama;
 • ušteda vremena racionalizacijom količine i sadržine informacija;
 • optimizacija resursa potrebnih za distribuciju i čuvanje podataka;
 • rana identifikacija ranjivosti, prijetnji i potencijalnih negativnih uticaja na poslovanje;
 • smanjenje rizika od zapošljavanja ljudi koji bi mogli naštetiti organizaciji;
 • postizanje sinergetskog efekta timskog rada;
 • promptna usklađenost sa zakonskom regulativom;
 • dostupnost klijentima kroz e-poslovanje;
 • brži protok informacija između zaposlenih;
 • stvaranje preduslova za delegiranje odgovornosti;
 • smanjenje nesporazuma kod zaposlenih usljed „ukrštanja informacija“;
 • međunarodna verifikacija vaše dobre poslovne prakse.