Obaveza

Građevinarstvo i prateće djelatnosti su od strateškog značaja za ekonomiju svake države i predstavljaju jedan od bitnih pokazatelja njenog razvoja i životnog standarda. Da bi se obezbjedio visok nivo kvaliteta usluga u ovoj oblasti neophodna je potpuna primjena Regulative CPR 305/2011/EU za građevinske proizvode.  Ova regulativa obezbjeđuje slobodan promet građevinskim proizvodima na jedinstvenom tržištu EU.

Primjena

Regulativa CPR 305/2011/EU primjenjuje se na proizvode koji se ugrađuju trajno u građevinske objekte (saobraćajnice, niskogradnja i visokogradnja i dr.). Regulativa se odnosi na:

  • Sve nove proizvode, bilo da su proizvedeni u zemljama EU, ili u drugim zemljama,
  • Upotrebljene i polovne proizvode, koji se uvoze iz zemalja koje nisu članice EU.

Bitni zahtjevi

Ova regulativa definiše bitne zahtjeve koji se odnose na sigurnost i druga pitanja od javnog interesa. Zadovoljenje bitnih zahtjeva regulative dokazuje se zadovoljenjem zahtjeva pratećih harmonizovanih standarda.

Postavljanje CE znaka

Kada se dokažu bitni zahtjevi, proizvođač postavlja CE znak na proizvod koji potvrđuje da su zadovoljeni sljedeći uslovi za proizvod:

  • Mehanička izdržljivost i stabilnost
  • Protivpožarna zaštita
  • Zdravlje, sigurnost i okruženje
  • Sigurnost tokom upotrebe
  • Zaštita od buke
  • Ušteda energije i zadržavanje toplote

Kome je potrebna usluga?

Proizvođačima građevinskog materijala i građevinskih proizvoda ili uvoznicima  iz zemalja koje nisu članice EU, svima koji vrše promet ovih materijala na jedinstvenom tržištu EU.