Obaveza

Direktiva 2011/65/EU ili kako se drugačije zove Direktiva RoHS postavlja ograničenja upotrebe određenih opasnih supstanci u
električnoj i elektroničkoj opremi. Svrha je doprinjeti zaštiti ljudskog zdravlja i okoline, uključujući upotrebu i odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme na način prihvatljiv za zaštitu životne sredine.

Primjena

Direktiva se primjenjuje na velike apareate za domaćinstvo, male aparate za domaćinstvo, informaičku i telekomunikacionu opremu, resvetnu opremu, električne i elektroničke alate, igračke oprema za razonodu i sportska oprema, medicinske uređaje, instrumente za praćenje i kontrolu i ostale električne i elektroničke uređaje.

Izuzetak u primjeni

Oprema koja je isključena iz područja primjene ove Direktive odnosi se na oružje, municiju, velike fiksne industrijske alate, velika fiksna postrojenja, putnička i teretna vozila, aktivne medicinske uređaje za ugradnju, fotonaponske ploče.

Bitni zahtjevi

Ova Direktiva definiše bitne zahtjeve koji se odnose na sigurnost i druga pitanja od javnog interesa. Zadovoljenje bitnih zahtjeva direktive dokazuje se zadovoljenjem zahtjeva pratećih harmonizovanih standarda.

Postavljanje CE znaka

Kada se dokažu bitni zahtjevi korišćenjem harmonizovanih standarda, proizvođač kreira EU izjavu o usklađenosti i postavlja CE znak na svoj proizvod.

Kome je potrebna usluga?

Proizvođačima električne i elektroničke opreme ili uvoznicima  iz zemalja koje nisu članice EU, svima koji vrše promet ovih proizvoda na jedinstvenom tržištu EU.